Produkcije

Želimo da zajedno menjamo svetsku industriju filma

Ukoliko ste vi produkcijska kompanija koja želi da dopre do šireg auditorijuma, mi smo tu da pomognemo.

Do sada ste bili ograničeni sa prikazivanjem Vaših najnovijih filmova samo u bioskopima i filmskim festivalima. Zamislite da možete da prikažete Vaše filmove celom svetu, svakoj osobi na planeti koja ima internet konekciju. Sada to možete sa Cinesseum-om, prvim svetskim online bioskopom.

Mogućnosti su neograničene.

Možete birati tržišta i publiku koju želite da targetirate sa svojim najnovijim filmovima.

1. Ukoliko želite da obuhvatite svoje domaće tržite i da prikažete Vaše najnovije filmove online samo u Vašoj državi, mi to možemo da uradimo.

2. Ukoliko želite da obuhvatite publiku iz celog sveta, a isključite domaće tržište (i time zaštitite domaće bioskope), mi i to možemo da uradimo.

3. A ukoliko želite da obuhvatite sve, bilo gde na svetu, da, mi to možemo da uradimo takođe.

Sa našom vrhunskom tehnologijom, Vaši filmovi su 100% bezbedni od bilo koje vrste piraterije ili zloupotrebe. Uz potpunu enkripciju, nemogućnost deljenje sadržaja ili snimanja ekrana, Vaš film je potpuno siguran.

Naš biznis model je zasnovan na bazi podele profita. Nakon što se dogovorimo oko prava za puštanje filma, sve ostalo je na nama, uključujući i investiranje u marketing, promociju, distribuciju i sigurnost Vašeg filma.

Ukoliko ste zainteresovani u proširenje Vašeg poslovanja i obuhvatanja šire publike, ili imate dodatnih pitanja, kontaktirajte nas na office@cinesseum.com.